GYPS002:石膏(オーストラリア産)
Whyalla, South Australia, Australia
45×25×40mm 25g

¥2,600

【閉じる】