GYPS002:石膏(オーストラリア産)
Whyalla, South Australia, Australia
30×25×40mm 19g

¥2,200

【閉じる】